Kampen om Kashmir ledde till krig mellan Indien och Pakistan och till att området 1949 delades mellan länderna. Indien fick de mest tätbefolkade och ekonomiskt utvecklade delarna av Kashmir, framförallt den viktiga Kashmirdalen. I detta indiska Kashmir bor idag omkring 11 miljoner människor. I de pakistankontrollerade delarna av Kashmir, bor knappt fem miljoner, så gott som samtliga muslimer. Efter ett krig mellan Indien och Kina tillföll en femtedel av Kashmir Kina. Denna kinesiska del,  Aksai Chin, består främst av otillgänglig och obefolkad glaciär. Dock är den av strategisk betydelse för Kina eftersom Kina låtit bygga en väg genom området som förbinder Tibet med Kina. Kashmirkonflikten har varit en av efterkrigstiden mest komplicerade internationella frågor, och flera brott mot mänskliga rättigheter har rapporterats därifrån.

2014 har en omfattande översvämning lagt hela Kashmir den indiska sidan under vatten. Tusentals människor är utan hem och har förlorat allt de äger.

Genom våra kontakter har vi skapat ett nätverk som stöder vår sak och ger oss möjlighet att skapa nya idéer om hur man kan sprida våra tjänster till mänskligheten och världen.

Du kan också bidra. Vi har ett utmärkt volontärprogram som ger den största inverkan på organisationens verksamhet. Fråga oss!

Vi bjuder in dig att lära dig mer om våra tjänster och aktiviteter här på vår hemsida. tveka inte att kontakta oss för att få mer information. Vi är glada för ditt stöd.

[email protected]