Nordic Kashmir Organisation har förbundit sig att leda en djupgående förändring i Kashmir. Vårt åtagande är att stå fast vid våra värderingar att bygga en bättre värld. Om du vill hjälpa till att bidra till vårt engagemang så erbjuder vi en rad olika sätt. Klicka på länkarna nedan för mer information, vi uppskattar allt du är beredd att bidra med. Nordiska Kashmir Organisationen har nära samarbete med Ghazala Peer som tidigare i vår hållit ett seminarium om halvänkor i Kashmir i föreningens regi. Enligt Peer får polisen och militären obehindrat, på grund av påstått “misstänksamhet”, agera obehindrat mot civilbefolkningen. – De kan skjuta, gripa, husrannsakan eller vad de anser vara nödvändigt. Och det finns inga möjligheter att åtala poliser och militärer för något brott mot de civila. De njuter av total immunitet. Så i hela 24 år har ingen i Kashmir lyckats ställa någon polis eller militär till rätta för de brott de har varit anklagade för.

Kvinnor i indiska delen av Kashmir har utsatts för enorma våldsutövning under den långa blodiga konflikten mellan indiska militären och separatistiska rörelsen. Kvinnors del av konflikten har varit tortyr, våldtäkt, fängelse samt ekonomiskt beroende och extrem fattigdom då makar och fäder försvinner eller mördas. Men trots den hopplösa situationen har kvinnorna organiserat sig och deltagit i civilsamhällets motstånd. En av de främsta kampen kvinnorna driver handlar om våldtäkt samt de försvunna söner, döttrar och makar.

Vi hjälper dessa kvinnor genom att stödja organisationer på plats, informationsspridning och utbildning.