The mass graves of Kashmir

For 22 years this contested region has endured a regime of torture and disappeared civilians. Now a local laywer is discovering their unmarked graves and challenging India’s abuses   One sodden evening in April 2010, an Indian army major from the...

Donationer

Donationer kan göras antingen offentligt eller anonymt och är en viktig komponent som gör att vi kan täcka vår verksamhetskostnad. Du kan bli månadsgivare och bidra med mindre belopp. Du kan också bli stödmedlem i vår organisation, det kostar 100 kronor om året. Tack...

Nordic Kashmir Organisation

Välkommen till Nordic Kashmir Organisation, en ideell organisation som arbetar för en bättre livskvalitet i Kashmir.

Tre Länder i kamp om Kashmir

Kampen om Kashmir ledde till krig mellan Indien och Pakistan och till att området 1949 delades mellan länderna. Indien fick de mest tätbefolkade och ekonomiskt utvecklade delarna av Kashmir, framförallt den viktiga Kashmirdalen. I detta indiska Kashmir bor idag...

Silencing Kashmir and a concert with MC Kash

A public seminar under the auspices of Nordiska Kashmir Organisation (NKO) Speaker Mehroosh Tak Mehroosh Tak is a Kashmiri PhD scholar at the School of Oriental and African Studies (SOAS), London. She grew up between Delhi and Kashmir. Mehroosh co-founded the SOAS...