Tre Länder i kamp om Kashmir

Kampen om Kashmir ledde till krig mellan Indien och Pakistan och till att området 1949 delades mellan länderna. Indien fick de mest tätbefolkade och ekonomiskt utvecklade delarna av Kashmir, framförallt den viktiga Kashmirdalen. I detta indiska Kashmir bor idag omkring 11 miljoner människor. I de pakistankontrollerade delarna av Kashmir, bor knappt fem miljoner, så gott som samtliga muslimer. Efter ett krig mellan Indien och Kina tillföll en femtedel av Kashmir Kina. Denna kinesiska del,  Aksai Chin, består främst av otillgänglig och obefolkad glaciär. Dock är den av strategisk betydelse för Kina eftersom Kina låtit bygga en väg genom området som förbinder Tibet med Kina. Kashmirkonflikten har varit en av efterkrigstiden mest komplicerade internationella frågor, och flera brott mot mänskliga rättigheter har rapporterats därifrån.

2014 har en omfattande översvämning lagt hela Kashmir den indiska sidan under vatten. Tusentals människor är utan hem och har förlorat allt de äger.

Genom våra kontakter har vi skapat ett nätverk som stöder vår sak och ger oss möjlighet att skapa nya idéer om hur man kan sprida våra tjänster till mänskligheten och världen.

Du kan också bidra. Vi har ett utmärkt volontärprogram som ger den största inverkan på organisationens verksamhet. Fråga oss!

Vi bjuder in dig att lära dig mer om våra tjänster och aktiviteter här på vår hemsida. tveka inte att kontakta oss för att få mer information. Vi är glada för ditt stöd.

Talat Bhat

[email protected]

Kashmir Conflict Background

Defining Kashmir

The former princely state of Jammu and Kashmir (commonly called Kashmir) is composed of three divided parts:

India-controlled Kashmir (Jammu, Kashmir Valley and Laddakh) Pakistancontrolled Kashmir (Azad Kashmir, Gilgit & Baltistan)

Chinese controlled Kashmir (Aksai Chin)

 

Kashmir Conflict Background

Kashmir is the commonly used political description for the former princely state of ‘Jammu and Kashmir and Tiber Ha Aqsai Chun’. The other commonly used name is Jammu Kashmir State. The State is unique in the sense that it mirrors South Asian religious, geographical and cultural diversity.

Most regions of the State were varyingly independent or mutually allied and at times contesting forces before the Mughals conquest in 1586.

In 1846 British handed over the Kashmir Valley and adjacent areas in the independent possession of Gulab Singh, the ruler of Jammu and his male body heirs for the sum of 7.5 million rupees, half of the war indemnity amount that the defeated Punjabi Sikh rulers who owned these areas could not pay. It is a complicated and contested episode of State’s history.

In the event, the modern state of Jammu Kashmir was formed on 16th March 1946 when a Amritsar treaty was signed between the representatives of British East India Company and Raja Gulab Singh of Jammu.

During a century-long Maharaja Rule (also known as Dogra rule as the ruling dynasty was called Dogra dynasty), the State was significantly consolidated on the pattern of modern nation state. The monarchic rule was defeated by the popular politics in 1947 as the British colonialism divided the Indian subcontinent.

However, at this point the popular leadership of the State failed to defend the democratic struggle and the State fell victim to the neo-colonial politics of the newly created states of Pakistan and India. The first victim of the Indian and Pakistani invasion was the democratic struggle for a multiparty secular democratic State as both these countries invaded the State and divided it between themselves even if the State had declared itself independent.

The UNO brokered-ceasefire inadvertently consolidated the division of  Kashmir under the control of India and Pakistan who discouraged pro-independence politics across the dividing line and initiated a multi-layered process of Indianisation and Pakistanisation in their respective regions.

Resistance emerged on both of these processes in various forms and shapes leading to several wars and internal rebellions. The response to the voices against the Occupation on both sides have been brutally crushed. Presently, the Kashmir Valley remains the victim of constant and most

brutal violations of human rights by the Indian forces, a process going on since the 1990s.

Ever since, over 70,000, mainly civilian Kashmiris, have been killed while many times more injured and displaced. Over 10,000 remain missing.

Today although pro-independence Kashmir politics, media and literature is banned by both Indian and Pakistani states, the voices for independent Kashmir are the fastest growing voices across the State along with the demands for the recognition of regional, religious and cultural diversity in the State.

While India and Pakistan continue spending big chunks of their budgets on building weapons of mass destruction to feed the global war industry, the people of the divided state of Kashmir in Ladakh, Jammu, Valley of Kashmir, Azad Kashmir and Gilgit Baltistan want demilitarisation, freedom of all political prisoners, demolition of ‘illegal laws’ and ‘unconstitutional constitutions’ to let citizens of the state defined in the 1927 legislation of the State Subject to decide their fate through a fair, free, democratic and inclusive mechanism

Defining Kashmir

Defining Kashmir The former princely state of Jammu and Kashmir (commonly called Kashmir) is composed of three divided parts: India-administered Kashmir (Jammu, Kashmir Valley and Laddakh) Pakistan administered Kashmir (So-called Free) Azad Kashmir, Gilgit &...