Tack för ditt intresse att arbeta som volontär för Nordic Kashmir Organisation. Vi hoppas att det kan bli en lärorik och dynamisk erfarenhet.

Programmet välkomnar människor i alla åldrar, kön, yrkes-och utbildningskategorier som vill vara kopplade till de sociala effekterna av de åtgärder vi vidtar som en del av kärnverksamheten i vår organisation.

Vi söker nu gruppledare som kan rekytera frivilliga skapa opinion i just din stad. Just nu har vi gruppledare i Stockholm. Han heter Juhán Niila Stålka. Hör av dig till honom om du vill vara med i något av Stockholmsregionens evenmang.

Du kan hjälpa till genom att bidra med din tid och din kompetens. Det kan till exempel handla om att sprida vårt budskap och samla in pengar till vår verksamhet.

Vi söker personer med en känsla för socialt ansvar,som är redo att ge sitt bidrag till världens utveckling.

Kontakta oss för att få reda på vilka volontärsjobb som finns tillgängliga.